BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Moje dane w biurach informacji gospodarczej, co to oznacza?

Biura informacji gospodarczej są bazą danych konsumentów i przedsiębiorców. Każde z biur prowadzi odrębny rejestr. W biurach tych przechowywane są i udostępniane informacje gospodarcze o zadłużeniu. Z danych umieszczonych w biurach informacji gospodarczej mogą korzystać przedsiębiorstwa, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i konsumenci, którzy zawarli z BIG umowę.

Kiedy moje dane trafiają do biura informacji gospodarczej?*

Jeżeli Provident Polska SA posiada podstawę prawną by wymagać spłaty zobowiązania (umowa lub tytuł wykonawczy), może przekazać do biur informacji gospodarczych te dane Klientów, którzy spełniają określone warunki. W zależności od tego, czy osoba, która ma zadłużenie jest konsumentem czy przedsiębiorcą, obowiązują inne warunki umieszczania jego danych do bazy. Dane do biur informacji gospodarczych mogą trafić wtedy, kiedy spełnione są następujące warunki:

  • podstawowa należność wynosi minimum 200 zł dla konsumentów lub 500 zł dla przedsiębiorców,
  • termin tej płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej,
  • upłynęło co najmniej 30 dni od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, które zawierało ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu danego biura.

Jeśli zobowiązanie zostanie spłacone w całości, Provident Polska SA, który przekazał informację o zadłużeniu do biura informacji gospodarczej musi ten wpis usunąć w ciągu 14 dni. W przypadku kiedy zobowiązanie nie zostanie spłacone, informacje o nim będą przetwarzane przez BIG przez okres 6 lat – w przypadku konsumentów lub 10 lat – w przypadku przedsiębiorców. Po tym czasie dane te powinny zostać usunięte.

*art. 14 i 16 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm)

Dane w biurach informacji gospodarczej - co to oznacza?

Z powodu umieszczenia danych w biurach informacji gospodarczej może nie być możliwości np.:

  • korzystania z usług firm telekomunikacyjnych,
  • korzystania z usług firm energetycznych,
  • zakupów na raty,
  • zawarcia lub przedłużenia umowy z dostawcami telewizji kablowej,
  • otrzymania kolejnej pożyczki czy kredytu.

Dlatego też warto jest regulować w terminie należności wobec Provident Polska SA by móc korzystać z możliwości, jakie oferuje rynek.

© 2024 Provident Polska SA Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin | Polityka Cookies | Klauzula RODO