UGODA

Czym jest ugoda?

Ugoda polega na podpisaniu nowej umowy z Provident Polska SA. Zawiera ona ustalony wcześniej harmonogram spłaty pożyczki w ratach, dogodny dla obydwu stron. Firma Provident, przy ustalaniu wysokości rat oraz okresu spłaty, bierze pod uwagę możliwości finansowe Klienta. Klient, który bierze pożyczkę nie jest w stanie przewidzieć, że z różnych przyczyn w przyszłości może mieć trudności ze spłatą. Opóźnienie w spłacie powoduje powstanie zaległości, co w konsekwencji może skutkować przekazaniem sprawy do obsługi w Departamencie Windykacji. Mimo iż brzmi to może nie najlepiej - należy pamiętać, że i na tym etapie nadal jest możliwość polubownej spłaty swojego zobowiązania. Aby tak się stało, bardzo ważna jest rozmowa Klienta z firmą. Warto rozmawiać aby dowiedzieć się, w jaki sposób poradzić sobie ze spłatą zobowiązania. Warto również poznać rozwiązania, jakie proponuje Provident Polska. Jednym z nich i zarazem bardzo bezpiecznych jest zawarcie ugody, o czym możesz przeczytać niżej.

Czym jest ugoda?

Ugoda polega na podpisaniu nowej umowy z Provident Polska SA. W umowie tej ustalony jest harmonogram miesięcznej spłaty pożyczki dogodny dla obydwu stron. Przy ustalaniu wysokości rat i okresu spłaty, Provident bierze pod uwagę możliwości finansowe Klienta.

© 2023 Provident Polska SA Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin | Polityka Cookies